17.4.06

Özgürlük

Özgürlük, insanın yalnızca kendi irade gücünü ortaya koyması, onu gerçekleştirmesi değildir.
Özgürlük daha çok bizim başkalarının varlığını tasarlayabilme gücümüz, başkasını, başkası olarak kabul edebilme
yeteneğimizdir.

Iris Murdoch